2018-03-22

Arkeologi på Kungstorget

Framför Rådhuset pågår just nu en arkeologisk förundersökning. Det är har arkeologerna Eirik Johansson och Thomas Bergstrand från Bohusläns museum som genomför undersökningen tillsammans med en erfaren grävmaskinist.

Man gräver på tre ställen och hoppas hitta spår från 1500-talet. Gropen på bilden ligger mitt för restaurangen Kerstin vid torget. Det är väldigt nära platsen för det hus som Karl XII:e balsamerades i den 25-27 december 1718 var beläget. Kanske stenarna i hitre delen av gropen har med det att göra?

I morgon är sista dagen för denna grävningen så passa på att titta medan tid är.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar