2023-06-06

Nationaldag i värmebölja

Min nationaldag började i Regementsparken kl 10. Samma program som tidigare år men frånvaron av Hemvärnets musikkår och fanvakt märktes inte så påtagligt. Bra inspelad musik som hördes tydligt fick mig att för en stund glömma att det inte var levande musik.

Ordföranden för Bohusläns regementes kamratförening, Per Norberg, inledde och hälsade den månghövdade publiken välkommen.

Regementspastor Kurt Olsson genomförde korum.
Årets nationaldagstalare var Roger Johansson.
Linnea Larsson belönades med diplom och medalj för sina insatser inom frivilligförsvaret.
Regementets siste chef Lars Andreasson här tillsammans med officerskollegan Björn Sörensen-Ringi. Båda har varit mina chefer.
Sedan hem till Gustafsberg där Strandjoggen just hade genomförts. Jag kom mitt i prisutdelningen. Många klasser fick priser och här är damernas och herrarnas elitklasser. Hälle IF tog de främsta placeringarna.
Klockan 15 var det dags för stadsmusikkåren och drillflickorna att göra entré och ställa upp framför scenen.
Den stora publiken njöt i det fina sommarvädret.
Kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson delade ut årets demokratipris till Ulf G Eriksson med motivering:

Uddevalla kommun är stolta över att tilldela Demokratipriset till Ulf G. Eriksson som erkännande för hans mångåriga engagemang för kommunal och regional demokrati.

Eriksson, som är en välkänd journalist och författare, har arbetat med att sprida kunskap och öka medvetenheten om ämnet sedan 1978. Hans böcker, inklusive Centralmakt eller regional demokrati och Kommunal demokrati, har varit till stor hjälp för att föra en dialog om hur vi kan förbättra delaktighet i samhället.

- Jag är oerhört tacksam och hedrad över detta pris, sade Eriksson. Demokratins stora styrka är de gemensamma lösningarna. Att vi under ständig diskussion och debatt kan ta gemensamt ansvar för den samhällsutveckling som är nödvändig, inte minst när det gäller klimatet.

Ulf G. Eriksson har även skrivit jubileumsskriften Hur 11 landskommuner och en stad blev Uddevalla kommun, där han beskriver kommunens historia och utveckling.

- Denna utmärkelse är ett erkännande av Ulf G. Erikssons stora insatser för att främja demokratin inte bara i Uddevalla kommun, utan även på regional nivå, säger kommunfullmäktiges ordförande Christina Nilsson, som kommer att dela ut priset på Gustafsberg under nationaldagsfirandet.

Demokratipriset delas ut varje år till en person som har gjort utmärkande insatser för att främja demokrati och delaktighet. Priset delas ut av Uddevalla kommun och består av ett diplom och en prissumma på 10 000 kronor.

Årets folkhälsopris delas mellan Fanny Dahlberg, till vänster, och Uddevalla IS och tidningen Bohusläningen. Prisutdelare var Ann-Charlotte Gustafsson.

Motiveringen för Fanny Dahlbergs pris:

”Folkhälsa är för alla. Det finns grupper som själva inte kan föra sin talan och som inte kan göra sina röster hörda såsom personer med svår funktionsnedsättning, demens och psykisk sjukdom. Fanny Dalberg arbetar som stödpedagog och har på ett utmärkande sätt skapat förutsättningar för hälsa för personer inom dessa målgrupper i Uddevalla. Fanny Dalberg har genom sina insatser bidragit till allas rätt till ett värdigt liv och hälsa utifrån sina förutsättningar som kommer få betydelse för hur man inkluderar alla i folkhälsan.”
Stefan Mellgren, t.v. och Jessica Myrehag, tog emot folkhälsopriset till Uddevalla IS och tidningen Bohusläningen med motiveringen:

”UIS började arrangera skogspromenader redan 1952 med tipsfrågor och har sedan dess arrangerat årliga skogspromenader med skogsbingo som under årens lopp lockat 10-tusentals deltagare. Promenaderna brukar vara ca 5 km långa och är barnvagnsvänliga. De kombineras med kluriga frågor för både barn och vuxna som uppmuntrar familjer att ge sig ut tillsammans och samtidigt ger hjärnan motion. UIS och Bohusläningen har genom denna långsiktiga satsning på fysisk aktivitet och social samvaro i naturen bidragit till förutsättningar för folkhälsa i Uddevalla."

En konsert med gruppen Tennessee Tears avslutade programmet på Gustafsberg.

Tidigare på dagen välkomnades 470 nya svenska medborgare av Uddevallakommun.  ///

1 kommentar:

  1. Fint skildrat Gunnar, det är som om man själv är på plats

    SvaraRadera