2023-06-04

Gustafsbergsföreningens årliga möte

Igår träffades de igen. De pojkar som bodde på Gustafsbergs skolhem mellan åren 1949 - 1976. De har mycket att berätta för oss Gustafsbergsintresserade. Mötet började vid Anders Knapes byst. Det var Anders Knape och hans hustru Catharina Hegardt som genom sitt testamente 1772 grundade Gustafsbergs barnhus, Sveriges första internatskola.

Ordföranden Bror Johansson påminde om Anders Knapes gärning och lade ner en blomma vid bysten. Sedan förra året har tre kamrater gått bort och även dessa förärades en blomma och en tyst minut.

Därefter följde en rundvandring i utrymmen som de flesta ev dem inte haft anledning att besöka under sin tid vid skolhemmet. Och så arkivet förstås, där de kunde hitta uppgifter om dem själva.

Dagen avslutades med lunch på Snäckan.   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar