2023-02-14

Vallen på udden

Bild av Lennart Karlsson ur boken Historien om Uddevalla

Här låg det första Uddevalla. Ur boken Historien om Uddevalla av Ulf G Eriksson, Lennart Karlsson och undertecknad saxar jag:

Det var en grå liten stad som låg där på vallen på udden. Låga trähus med torvtak, små gårdar med bostadshus och framför allt bodar för förvaring av varor.

För det var som marknadsplats det första Uddevalla fungerade. Hit kom dåtidens bohusläningar, dalslänningar och västgötar med säd, kött, smör, skinn, kreatur, vadmal och så vidare för att återvända hem med salt, hampa, kryddor och annat sådant som kommit på fartygsköl, kanske från fjärran länder.

Odden, udden, med en vall, gräsbevuxen jämn mark, lämplig för marknader. Så har man tolkat Uddevallas norska namn Oddevall, eller Oddevold som en idrottsförening valt att kalla sig. Namnet skrevs i själva verket på många olika sätt. Oddevald, Oddevaldh och Oddevalla är andra exempel. Först vid försvenskningen efter 1658 kommer den svenska stavningen Uddewalla som senare blir Uddevalla. För enkelhetens skull kommer vi i fortsättningen att använda den nuvarande stavningen utom i direkta citat.

Udden nedanför Brattåsberget låg bra till som mötesplats. Den var en naturlig hamn där stora fartyg kunde gå in för angöring och på vintrarna kom västgötar och dalslänningar relativt lätt fram till den på frysta sjöar och vattendrag i Uddevallasänkan mellan Vänern och havets innersta vik, nuvarande Byfjorden. Och i ett närmaste väglöst land var det en avgörande fördel att kunna ta sig så långt in i landet som möjligt per båt. Utifrån skärgården kom fiskarbefolkningen med fisk och skaldjur till marknadsplatsen på uddevallen som sedermera kallats Kasenabben.

Första gången benämningen Uddevalla återfinns i skrift, och då med den latinska beteckningen oppido för stad, är i ett
  rättegångsprotokoll från 1495. Vad som föregått är höljt i dunkel och man kan bara gissa att platsen på udden varit en marknadsplats i kanske 100 år innan dess.

Tre år senare, i december 1498, passerade unionskungen Hans II och han uppvaktades då av borgmästaren Lars Sinclair om en bekräftelse på att man verkligen är en stad med vederbörliga privilegier. Den 19 december utfärdade kung Hans ett privilegiebrev och i brist på tidigare dokument har detta datum blivit den officiella
  födelsedagen för Uddevalla som stad.... osv  

Jag tror att boken fortfarande finns att köpa på Bohusläns museum. Om inte så hittar du den säkert på nätet eller antikvariat. Köp den, du lär dig mycket om Uddevalla!   ///

2 kommentarer:

  1. Vad kommer det sig att den förste kände borgmästaren är en skotte? Finns det fler belägg för en Lars Sinclair i källorna?

    SvaraRadera
  2. Mycket intresant historia och läsa om Uddevalla och ditt arbetsliv.

    SvaraRadera