2023-02-02

Stenbron och stadsplanen 1807.

Hela Uddevalla förstördes i branden den 29 juli 1806. Året därpå fastställdes den nya stadsplanen. Den skilde sig mycket från den tidigare. För att flytta bort bebyggelsen från kajkanterna anlades hamngatorna. Här ser vi närmast husen vid Norra Hamngatan. Det vänstra, det Kochska huset, byggdes 1859 efter den stora femkvartersbranden samma år. Det högra huset är Kullgrenska huset. Byggt någon år senare.

I förgrunden ser Stenbron från 1810, som blev den första bron på den här platsen. Det var en valvbro som synes. Gatan rakt bortåt är således Norra Drottninggatan.

Efter branden 1806 gjordes som sagt en helt ny stadsplan. Det tog ett är innan den nya planer blev klar. Folk som hade fått sina hus nedbrända kunde inte vänta på planarbetet utan satte igång att bygga upp sina hus på de platser de legat tidigare. 50 sådana hus hade blivit byggda innan stadsplanen var klar. Dessa husägare drabbades dubbelt då de fick riva sina hus som nu kommit att ligga på helt fel ställen i den nya stadsplanen.


1 kommentar:

  1. Observera att man hade tänkt sig två gator vid namn: Östra Hamngatan och Västra Hamngatan.

    SvaraRadera