2019-11-27

En insats för lantbrevbärarnas och tidningsbudens arbetsmiljö

Så här har det sett ut vid infarten till Gustafsberg, 21 brevlådor och så Postnords gula. Brevlådorna tycks ha placerats huller om buller, eller rättare kanske har tillkommit efter hand. De har alltså inte suttit i någon som helst logisk ordning och lantbrevbärarna och tidningsbuden har haft ett sjå att hitta rätt brevlåda. Lägg därtill att flera är dåligt märkta och man får gissa sig till vems brevlåda det är.

Jag har ibland anledning att gå till brevlådorna för att lägga i brev i ett par stycken. Det har hänt mer än en gång att jag får lyfta på locken och titta ner i lådorna för att se om där ligger någon adresserad post för att på det sättet få reda på vem brevlådan tillhör.

Vi fick efter sommaren en vädjan från lantbrevbärarna om vi kunde gruppera om brevlådorna i en rad och en en och samma höjd så att det gick att lägga i posten eller tidningarna direkt från bilen.
Och denna veckan gjorde vi det. Det var en del jobb men nu är det klart. Lägsta adressnumret närmast gula lådan och i en stigande följd utåt vänster eller längs körriktningen om man så vill. Underlättar kolossalt för brevbäraren. Och på fler håll har jag sett att det ser ut som det gjorde hos oss och där finns en klar förbättringspotential.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar