2018-07-30

Ny bok - Minnesstenar och andra minnesmärken. En historisk reseguide.

Nu har den kommit. Ingvar Rodéns 68-sidiga bok om minnesstenar och andra minnesmärken i våra trakter. En perfekt reseguide för den intresserade.

Det finns inget heltäckande register över de militära minnesmärken, som finns i vår omgivning. En ideell organisation, Sveriges Militära Minnesmärken (SvMM), har emellertid börjat att inventera och registrera minnesmärken både inom- och utomlands. Denna boken är ett resultat av redaktörens efterforskningar i Bohuslän och angränsande områden. Det är inte säkert att alla minnesmärken har identifierats. Om det i närområdet finns minnesmärken som inte finns med i denna framställning är redaktionen tacksam för att få information om detta till Bohusläns Försvarsmuseum, Uddevalla. Information om minnesmärken finns även på SvMM:s  hemsida; smvu.se/minnesmarken .

Tryckningen av boken har kunnat göras tack vare bidrag från Thordénstiftelsen och Thora Olssons Stiftelse.

Boken kan GRATIS hämtas på Bohusläns Försvarsmuseum i Regementsparken eller i Wessmanska huset i samband med hembygdsföreningens programverksamhet där. Vi har tyvärr inte möjlighet att skicka den per post.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar