2018-07-19

Fossumsberg - Exercisvägen - Idaberget

Klicka på bilden så blir den större.

Fossumsbergs kvarn i förgrunden. Villan är Fossumsbergs manbyggnad. Blickan man bortåt så ser man att Rimnersvallen ännu inte är byggd (1923). Men där ligger en lada och strax till vänster om ladan skymtar gaveln på landeriet Marieberg på vars mark Rimnersvallen byggdes.

Det stora huset till vänster finns kvar idag och har adress Exercisvägen 3. Stora berget till höger är Idaberget och det lilla till vänster om det kallades för Tavelberget.

Man skymtar även Herrljungabanan.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar