2018-07-01

Herman Zetterbergs födelsedag

I dag är det Herman Zetterbergs födelsedag. Han var Sveriges justitieminister 1945 - 1957. Han föddes på Gustafsberg den 1 juli 1904. I hans testamente avsatte han 1963 75 000 kr till en stiftelse för främjande av bohuslänsk kultur.

Stiftelsens styrelse består av landshövdingen eller den han utser, landsantikvarien (chefen för Bohusläns museum) samt den förvaltande direktören för Gustafsbergsstiftelsen. Danske Bank förvaltar stiftelsens medel som ökat i värde sedan 1963 och är nu ca 10 milj kr.

Stiftelsens styrelse sammanträder två gånger om året. Dels på Gustafsberg på Herman Zetterbergs födelsedag 1 juli samt ett höstsammanträde på Danske Bank i Göteborg.
I år hade vi styrelsemötet i torsdags, den 28 juni. Då avtackades landsantikvarien Hans Kindgren som var med på sitt sista möte i stiftelsens styrelse då han avgår som chef för Bohusläns museum nu. Ny ledamot i styrelsen blir hans efterträdare Annette Prior.

På bilden från vänster undertecknad, Lena-Britt Hansson Danske Bank, Hans Kindgren, Niclas Magnusson Danske Bank samt ordföranden Lars Bäckström.
Till traditionen hör att Gustafsbergsstiftelsens förvaltande direktör sätter en blomma på Zetterbergs grav på hans födelsedag. Det gjorde jag således idag (ber om ursäkt för en dålig bildkvalité).

Vid mötet beslutade vi att dela ut bidrag bl a till ny belysning i parken på Gustafsberg.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar