2018-07-26

Årets Kajsaträff

Fån vänster Yvonne Svensson, Eva Hällgren, Pian Bates, Vera Antonsson, Gunvor Jakobsson och Berit Dahlberg.

Nyss träffades Kajsorna vars benämning kräver en förklaring. De är en kamratgrupp och samtliga tidigare anställda vid Bohusläns regemente och namnet kommer från den nyligen avlidne regementschefen Kaj Sjösten som var chef 1987-1990.

Kajsorna träffas minst en gång om året och den här gången var det på Bohusläns museum. Eva Hällgren arbetar fortfarande inom Försvarsmakten, nu på Gullmarsbasen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar