2017-09-13

Ledningsarbeten i Skolgatan

När man väl hade sprängt igenom berget i Skolgatans förlängning upp mot Fredriksberg var det dags att lägga ner ledningar i gatan. Mer intressant är kanske att titta på bebyggelsen. Huset i mitten av bilden är landeriet Fredriksberg. Huset finns kvar och ligger idag på Lagmansgatan.

Det vita huset långt därborta är landeriet Marieberg. Det huset finns inte kvar men det låg strax väster om Rimnersvallen.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar