2017-09-10

Herrljungabanan byggdes i etapper

Detta är Herrljungabanans första tidtabell från 1866. Då var som synes inte hela sträckan Uddevalla - Herrljunga färdig. Uddevallaborna fick nöja sig med att komma till Salstad. Om de ville åka till Herrljunga fick de lösa transporten mellan Salstad och Vara på annat sätt, kanske med hästskjuts. Sträckan Vara - Herrljunga var dock färdig så i Vara kunde resandet fortsätta med tåg.

Jubileumstrafiken 16 - 17 september går mellan Uddevalla och Vargön (se tidtabell här under) och påminner alltså mycket med 1866-års tidtabell. Men det är klart att resandetiden var betydligt längre.

2017 tar det 1 timme och 15 minuter mellan Uddevalla och Herrljunga.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar