2016-06-29

Nytt från Uddevalla Hamnterminal


Uddevalla hamn har möjlighet att väga containrar enligt SOLAS nya regler.
Vi kan snabbt och effektivt väga och utfärda ett viktcertifikat i enlighet med SOLAS – VGMs nya regelverk, på våra krönta, certifierade vågar.
Oavsett om era containrar är stuffade i Uddevalla hamn eller på annan plats, finns det utmärkta möjligheter att väga hos oss. Vägning av lastade containrar sker i enlighet med SOLAS-VGM ”Metod 1”, totalvikt.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar