2024-03-04

Kasenabben


Skotske köpmannen William Thorburn var på affärsresa till S:t Petersburg när han på hemväg år 1822 passerade Uddevalla och blev betagen av naturens skönhet. På Gustafsberg fick han reda på att Brattås gård var till salu och bjöd en tunna guld, 16 666 riksdaler, för denna. Väl hemma i Skottland fick han veta att budet antagits och sommaren 1823 anlände William med sin hustru Jessy Macfie Thorburn och deras fem barn till Uddevalla. På Kasen byggde han sedan familjens ståtliga hem, det så kallade "Corps de logiet"

Och här på Kasenabben fanns ett gammalt tegelbruk som ingick i köpet. Så småningom rustades tegelbruket upp och när Thorburns började exportera havre så skedde det inledningsvis från magasinen på Kasenabben och Badö.

Det var på den här platsen som Gustaf B Thordén skulle börja bygga Uddevallavarvet. I Tidningsarkivet framgår en del av turerna kring detta.

Datum         Innehåll
1884-04-10 E. Macfie övertager Kasenabbens tegelbruk. Annons. Industri.
1904-12-01 Bohusbanan- och Kasenabbens hamn.
1913-11-22 Före detta rorgängaren Anders Svensson, 78 år, död i sitt hem på Kasenabben.
1939-05-17 Uddevalla får ny djuphamn vid Kasen? Köp av bland annat Kasenabben diskuterad. Bild.
1939-05-19 Kasenabben berättelse av F.E.K.
1939-05-23 Uddevalla beslutar köpa Kasenabben för 115.000 kr.
1939-05-23 Stadsfullmäktige köpte Kasenabben. Beslut i går efter timslång debatt. Fastighetsaffär.
1939-05-23 Uddevalla stad beslöt inköpa Kasenabben . Pengar. Bild.
1939-09-20 Fältspatsfrakten från Kasenabben. Hamn. Båtar.
1945-08-14 Storvarv på Kasenabben byggs av G. Thordén. Uddevalla stad satsar 2,5 milj. Kronor.
1945-09-26 Rivning av magasinen och såghuset å Kasenabben, anbud till DK före 1 okt 1945.
1945-10-23 Byggnad av magasin vid Badö, kajsträckor Badö-Kasenabben, hamnutbyggnad.
1945-10-30 Kasenabben av F.E.K.
1945-12-29 Sandsugning, magasinen på Kasenabben rivna, bostadshuset är bebott ännu. Bild.
1946-02-21 Avröjningen av Kasenabben, hamnplatsen för det gamla Oddevold. F.E.K.
1946-05-11 Berget på Kasenabben borta om 5 månader. Byggnadstillstånd för tre stapelbäddar.
1947-10-28 Kasenabben i betongskrud. Import av USA-järn räddade från artbetsstopp på  varv.
1947-10-30 En bild över Kasenabben vid sekelskiftet.
1951-01-30 Om Kasenabben, Brattska ängen, Skansberget. Sten Kristiansson. Historia.
1957-01-03 Bild på Kasenabben tegelbruket.
1976-10-25 Bild som visar tegelbruket på Kasenabben.
1984-06-20 Magasinen vid Kasenabben. Bild
1997-12-06 Kasenabbens tegelbruk före varvets tid. Industri. Historia.   ///

1 kommentar: