2024-03-05

Charta öfver ängen Walkesborg 1808

Den här kartan över Walkesborg är från 1808. Det är två år efter den stora stadsbranden 1806. Känner di igen platsen?   ///

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar