2021-10-06

Vägskrapa annodazumal

Insänt av Lennart Gustafsson:

Elljuspåren vid Bjursjön hyvlade. Det fungerar även med en skrapa modell äldre.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar