2021-08-18

Oljeslageriet på Badö

 

År 1900 startades oljeslageriet på Badö. Det var så klart familjen Thorburn som låg bakom. Havreexporten från Uddevalla hade ju i närmare ett halvt sekel varit omfattande. Nu hade den börjat vika och då funderade man på en ersättning. Oljeslagerier hade funnits redan i början av 1800-talet i framförallt Göteborg och Mölndal.

Vid oljeslageriet pressade man linfrön till linolja. Restprodukten användes till kreatursföda. På Bohusläns Föreningsarkiv finns Oljeslageriarbetarnas fackföreningsfana. Det är den vackraste fana jag sett. Produktionen på Badö upphörde 1950, men mycket hade hunnit hända på de femtio åren fabriken fanns.

I Tidningsarkivet hittar jag en del av det som skrivits om oljeslageriet på Badö.

1898-07-21 Oljeslageri är påtänkt att anläggas vid Badö. Petroleum.
1900-05-01 Oljeslageriet å Badö i Uddevalla, som sedan sin tillkomst tillverkat 2.000 fat.
1911-05-03 Oljeslageriet vid Badön som ägs av Thorburns söner AB.
1911-05-04 Oljeslageriet i Uddevalla. Industri.
1917-02-10 Thorburns söner får tillstånd bygga till oljeslageriet samt stenhuggerifirman. Industri.
1921-07-25 Strejk vid oljeslageriet i Uddevalla. Strejk.
1927-03-16 Lockouten vid oljeslageriet hävd. Arbetet har återupptagits idag. 4 öre mer i timlön.
1927-03-18 Arbetskonflikten vid oljeslageriet å Badö har nu bilagts efter att ha pågått sedan 22 februari. Strejk.
1931-10-08 Svår olycka i Uddevalla på onsdagen. Maskinist på oljeslageriet livsfarligt skadad.
1932-03-03 Thorburns Söners AB:s oljeslageri på Badö. Industri. Bild.
1937-06-26 Imponerande silobyggnader uppföres på Badö. Thorburnska oljeslageriet utvidgar. Industri.
1937-09-04 Två nyanläggningar i hamnen. Thorburns Söners Oljeslageris silo och Sannes Söners stora krossverk. Bild.
1937-09-30 175, 000 man berörda av de nu gjorda avtalsuppsägningarna. I Uddevalla beröres slakteriet, byggeriet, oljeslageriet och tändsticksfabriken. Arbetsmarknad.
1937-10-29 Oljeslageriets nya silo på Badö snart färdig. Byggnad.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar