2021-06-19

Namnen på underofficerarna på Backamobilden

Här är namnen på underofficerarna på Backamolunchen.

De skall vara från vänster: Gustav Wendel, Oscar Rönnqvist, Arnold Norling, J Karlsson, Arne Norling och John Salstam. //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar