2021-06-27

Bäveån i förändring

Det gamla dämmet vid Äsperöds såg och kvarn håller nu på att rivas. Syftet är att gynna fisken i Bäveån då dämmet inte fyller någon funktion längre. Fisken kan därmed ta sig högre upp i ån.

Vid platsen för den gamla sågen och kvarnen är en grävmaskin i gång.
Strax nedanför Smedmarks bro håller man på att fylla i sten och grus i ån för att skapa lekplatser för fisken. Ungefär där låg den första bron från regementsområdet över till parken.

Från kommunens hemsida:

Arbetet har föregåtts av arkeologiska undersökningar i området och en tät dialog med länsstyrelsen. Åtgärderna genomförs i ett samarbete mellan Uddevalla Energi, 8+fjordar, Uddevalla kommun och sportfiskarna.

Sammanlagt ska 100-300 ton natursten, grus och sand från Backamo läggas i Bäveån strax nedanför försvarsmuséet fram till Äsperödsdämmet, en sträcka som är cirka 400 meter. På så sätt skapas lekbottnar som är attraktiva för lax och öring, och som gynnar annat djurliv som dag- och nattsländor, strömstare, gul forsärla och kungsfiskare. Samtidigt bibehålls vattennivån på samma nivå som idag, när dämmet tas bort.

Fortfarande ser man brofästena från den gamla bron.
Den här bron, numera avstängd, leder över ån över till regementsparken och dansrotundan. 
I den här trappan tränade jag när jag var i min krafts dagar. 114 steg, med varierande steglängd, ledde upp till kaserngården intill musikpaviljongen. Tio gånger upp och ner kunde det bli.  //

3 kommentarer:

  1. Vi fick "springa" uppför trappan iförda gasmask och stridspackning (givetvis) (5/6 komp. 1970-71)

    SvaraRadera
  2. En glädjens dag för Uddevalla! Snart har vi lekande fisk högre upp i systemet. Det vill igen gynna havet och dets användare sedan lax och öring kommer få en viktig plats i näringskedjan. Många städer på västkusten har besökare som åker dit just för fisket. En bra älv kommer troligtvis locka hit fiskare som kommer gynna det lokala näringslivet.

    SvaraRadera
  3. Den trappan minns man med blandade känslor! :-)

    SvaraRadera