2019-05-24

Otto Hermansson

Många kände igen Otto Hermansson, född i Uddevalla 1905. Död 1996.

För att i någon mån beskriva hans betydelsefulla gärning i Uddevalla vänder jag mig till boken Uddevalla fullmäktigeinstitution 125 år, författare Oskar Iwar:

"Främst bland dem som rekryterades av socialdemokraterna denna period var personalchefen och sedermera kommunalrådet Otto Hermansson. Hans första uppdrag var i den då fungerande badhusstyrelsen, men väl inkommen i rådhuset blev det att bara fortsätta och han når mycket framskjutna platser inom den kommunala verksamheten och får betraktas som som socialdemokraternas mest inflytelserike man på det kommunala planet under 1950- och 1960-talen.

Han tillhörde fullmäktige under 33 år och drätselkammaren i 28 år, därav som ordförande i 17 år. i Samband med ny förvaltningsorganisation 1960 blev Otto Hermansson stadens första kommunalråd, en post som han innehade till sin avgång ur drätselkammaren 1970. Genom sitt ledarskap och personliga kvalifikationer förvärvade han ett grundmurat förtroende och auktoritet inom alla politiska läger. För hans okuvliga vilja blev varje motgång en utmaning att anta och övervinna.

Hans dynamiska läggning kom till sin fulla rätt i det hårda klimat och de växlande förutsättningar, som präglade stadens näringsliv under 50- och 60-talen. Under dessa ekonomiskt svåra år framstod Otto Hermansson som stadens starke man inom kommunpolitiken. Hans betydande insatser tillhör alltså i hög grad vår egen tid."

Jag hade nöjet att intervjua Otto i hans hem någon gång runt 1990. Jag spelade in vårt samtal på band, men ibland sa Otto att jag skulle stänga av bandspelaren. Han berättade då några episoder "off the record" framförallt från Thordénepoken.

I Tidningsarkivet söker jag på Otto Hermansson och får denna träfflista:

1938-09-17 Ny ombudsman i konfektion efter Per Pettersson blir Otto Hermansson. Utnämning.
1944-08-16 Till ledamot i Drätselkammaren efter red. Sahlgren utsågs hr Otto Hermansson.
1953-01-08 Otto Hermansson nyvald ordförande i Uddevalla DK. Utnämning.
1954-10-20 Otto Hermansson föreläser vid Handelshögskolan i Göteborg.
1960-05-02 Otto Hermansson avtackad vid Schwartzman & Nordstöm. Avgår.
1967-09-25 Guld, silver- och brons över jubilerande UIS. Otto Hermansson överlämnar Uddevalla stads gåva. Jubileum.
1968-04-04 Förhandling kan ge 300 nya arbeten för att skaffa industrier till Uddevalla omtalar kom.råd. Otto Hermansson.
1969-03-19 Otto Hermansson lämnar samarbetsnämnden, kranskommuner visar öppet misstroende mot Uddevalla. Politik.
1969-11-04 "Otto Hermansson ""jag är ingen pensionär"" kandiderar en period till som kommunalråd. Politik. Bild."
1970-12-23 Applåder och rosor för Otto Hermansson när Uddevallas delegerade slutade. Politik.
1970-12-29 Otto Hermansson kommunala epok, de mest händelserika i Uddevalla. Politik.
1983-03-04 Otto Hermansson minns varvsproblemen, så löstes Josefina-krisen.
1983-03-12 Otto Hermansson styrde staden med fast hand. Politik.
1983-03-30 Frank Eriksson och Otto Hermansson hedrades.
1985-08-10 80 år fyller Uddevallas meste politiker genom tiderna Otto Hermansson, Uddevalla.
1991-07-14 F.d. kommunalrådet Otto Hermansson ger sin syn på Uddevalla.
1991-07-24 "Otto Hermansson; ""Min syn på Uddevalla"". Politik."
1995-08-10 90 år fyller förre kommunalrådet Otto Hermansson. Socialdemokrat.
1996-04-18 Förra kommunalrådet Otto Hermansson död. Tidigare personalchef på Tiger.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar