2021-11-09

Senaste nytt kring fågellivet med utkik Sörkullen, Gustafsberg.

Sillgrissla, ungfågel. Insänt av Jan Uddén.

Många har säkert läst, tittat och hört om svältande alkfåglar som nu söker sig till svenska Västkusten. De har sedan några veckor hittat ända in i Byfjorden. Det är främst sillgrisslor, men även en del tordmular. Dessa arter påminner om södra halvklotets pingviner, med den skillnaden att de kan flyga i luften. Gemensamt för alkfåglar och pingviner är att de även ”flyger under vattnet”, d v s att de använder vingarna för att jaga ikapp fisk. Ännu vet vi inte riktigt från hur stort område dessa svältande alkfåglar kommer ifrån, men redan i mitten av september observerades 1000-tals döda sillgrisslor, tordmular och lunnefåglar driva i land på östra sidan av Storbritannien. En månad senare började det att dyka upp döda och döende alkor på svenska Västkusten, Danmark, Nederländerna och norska västlandet. Det var främst sillgrisslor men även tordmular, lunnefåglar och spetsbergsgrisslor. Den sistnämnda arten indikerar att det kan vara häckande fåglar från ett mycket vidsträckt område långt upp i Nordatlanten, som i desperat jakt på sill, tobis och andra ”feta” stimfiskar söker sig till Bohuskusten och dess innerskärgård. Det är några av dessa fåglar som nu fiskar i Byfjorden och som kan ses utanför Sörkullen, utmed Strandpromenaden och även uppe i Bäveån.

Idag, 8 november skedde det ”stora släppet” av sångsvanar. Alla som varit utomhus i Bohuslän, inklusive Uddevalla, har inte kunnat undvika att se ”V-formationer” (kallas fylking) av sångsvanar dra mot SV. Från tidig morgon till sen eftermiddag har 1000-tals sångsvanar flyttat över vår trakt. Anledningen är att det råder full vinter i norra Sverige och ”Kung Bore” blåser då med sin norostanvind alla sångsvanar mot SV.

En ganska ovanlig ”fjäll-and”, berganden kan nu beskådas utanför ”oset” av Bodeleån.
Sillgrisslor, äldre fågel (vitast9 med ungfågel i bakgrunden
Dykande sillgrissla, där man ser hur den slår ut vingarna för att ”flyga” under vattnet.
Tordmule med nyfångad storspigg, men fisken spärrar ut sina vassa fenstrålar så att fågeln får jobba i flera minuter för att avliva fisken, så att den kan svälja den. Inget bra bytesval, det är bättre med småsill

Ett av många sångsvansträck som passerat Uddevalla och Byfjorden idag, den 8 november.
Bergandhona som legat flera dagar och spisat småmusslor vid ”oset” av Bodeleån.  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar