2020-04-15

Se upp för bedragare!

Insänt av Uddevalla Energi:

Hej!

Vi har ett pågående bedrägeriförsök i Uddevalla. Bedrägeriet går ut på att ett sms skickas ut med uppmaning att betala en faktura till Uddevalla Energi. Vi på Uddevalla Energi skickar inte fakturor via sms och vi råder våra kunder att inte betala. Vid eventuell osäkerhet går det naturligtvis bra att kontakta Uddevalla Energis kundservice.

Exempel på sms bifogas.

Med vänlig hälsning,
Cecilia Selander
Kommunikationsansvarig


1 kommentar: