2023-08-27

200 år sedan familjen Thorburn anlände till Uddevalla

William Thorburn d.ä. 1780-1851                                         Jessy Macfie Thorburn 1790-1863

200 år sedan familjen Thorburn invandrade till Uddevalla.

I den långa raden av borgerliga släkter i Uddevalla som haft betydelse för stadens utveckling så är det en som betytt mer än de flesta, släkten Thorburn.

Som flera andra i Göteborg och i Bohuslän har Thorburns sina rötter i Skottland.

Skotske köpmannen William Thorburn var på affärsresa till S:t Petersburg när han på hemväg år 1822 passerade Uddevalla och blev betagen av naturens skönhet. På Gustafsberg fick han reda på att Brattås gård var till salu och bjöd en tunna guld, 16 666 riksdaler, för denna. Väl hemma i Skottland fick han veta att budet antagits och sommaren 1823 anlände William med sin hustru Jessy Macfie Thorburn och deras fem barn till Uddevalla. På Kasen byggde han sedan familjens ståtliga hem, det så kallade "Corps de logiet".

William Thorburn blev snabbt engagerad både som redare för ett antal fartyg som exporterade virke och importerade salt och som aktiv jordbrukare med många nya idéer om odling. Som sådan blev han bekant med nyskaparen inom svenskt jordbruk, godsägare Emil Nonnen på Degeberga i Västergötland, och denne blev sedermera även svärson på Kasens gård.

Det som skulle revolutionera Uddevalla som handels- och hamnstad de kommande åren var havreexporten. Vem som först startade denna är osäkert. Det kan mycket väl ha varit "engelsman på Kasa" som den populäre skotten på Kasens gård kallades.

Flera handelshus konkurrerade om havren som behövdes till kontinentens och Storbrittaniens många hästar. W. Thorburns Söners handelshus blev så småningom landets näst största havreexportör. Som mest skeppade man år 1877 ut 54 000 ton. I slutet av 1800-talet avtog havreexporten och då satsade Thorburns istället stort på ett oljeslageri. Linfrön pressades på sin olja som kom till användning i många skiftande sammanhang, framför allt i målarfärger och i linoleummattor medan resterna av pressmassan blev till foderkakor för utfodring av djur.

Släkten Thorburns betydelse för Uddevalla och regionen kan inte nog uppskattas. Thorburnarna har varit inblandad i det mesta som betytt något för stadens utveckling.

Jag söker på Thorburn i Tidningsarkivet och får följande träfflista:

Datum         Innehåll
1836-12-23 Dikt vid Miss Ann Thorburns grav. Född i Leith död på Kasen, 23 år gammal. Död.
1861-09-16 Miss Marion Isabella Thorburn död på Kasen.
1863-03-16 Jessy Thorburn född Macfie död på Kasen.
1864-11-04 Uddevalla Sockerbruk startar åter driften. Ägs av herr Thorburn. Industri.
1877-07-20 Bohusläns Konstförening anordnar utställning i Thorburns hus vid torget. Föreningar.
1879-04-07 Wilhelm Thorburn har köpt Rålseröd med rätt att bortflytta byggnaderna. Fastighetsaffär.
1879-05-29 Stadens riksdagsman, teologie doktorn T.H. Ljunggren wälkommnades åter från riksdagen af konsul W. Thorburn.
1880-06-03 "Konsul W. Thorburns nya ångjakt ""Gertrud"" inköpt i England har nu kommit till Uddevalla."
1880-08-12 En dotter till Conrad- och Ellen Posse, född Thorburn, Sörvik. Den 9 augusti. Familjenytt.
1880-09-20 Sammanvigdes å Forsane, Frändefors, Billy Thorburn med fröken Palm. Familjenytt.
1880-10-04 Segelsällskapet Vikens ordförande W. Thorburn upplyste att i föreningen finns 362 människor. Föreningar.
1881-01-13 Agnes och Wilhelm Thorburns son, Robert Edvard  9 år, död.
1881-06-27 En dotter till Virginia född Palm och W. Edm. Thorburn. Född.
1881-09-29 Från Kasens Tegelbruk försäljes, tegelpannor, mursten- och dikesrör. Willhelm Thorburn. Annons.
1882-01-12 Grosshandelsfirman William Thorburns söner köpte Assmunderöd. Fastighetsaffär.
1882-07-02 Gertrud, ånglustjakt med ägaren W. Thorburn och dennes familj ombord besöker Lysekil. Båtar. Nöjen.
1882-08-22 Alma Mathilda Thorburn, född Jacobi, död 50 år gammal. Maka till R. M. Thorburn. Död.
1882-12-04 Forts. Magistraten; P. Malmberg, S: Natt och Dag, Erik Pettersson, John Pettersson, A. W. Rydholm, R, Thorburn, W. Thorburn.
1883-01-22 Virginia född Palm och W. Edm. Thorburn har fått en dotter, den 22 januari 1883. Född.
1883-02-15 Firma F. Cöster & C:o hafwa konsul F. Cöster och civilingenjören David Thorburn ingått bolag. Arbetsmarknad.
1883-10-18 Jessie Macfie född Thorburn Ardmore död. 65 år.
1883-12-17 Ellen Posse född Thorburn- och Conrad har fått en dotter, den 16 december. Född.
1884-05-12 Explosion på briggen Alma Thorburn. Båtar. Olycka.
1884-07-14 Förolyckade briggen Alma Thorburn återfunnen. Båtar.
1885-01-03 32 kronor per aktie i Rederi-Aktiebolaget Aven, utdelas af Will:m Thorburns söner.
1885-08-27 En son till Ellen född Thorburn- och Conrad Posse. Född.
1885-09-08 Grosshandlare William Edmund Thorburn död. 30 år. Född i Uddevalla.
1885-09-10 William Edmund Thorburn gravsattes på kyrkogård i staden. Död.
1886-05-27 Konsul William Thorburn har till Herrestads kyrka skänkt 500 kr. till inköp af en wärmeapparat. Gåva.
1886-12-21 William Thorburns Söner blir aktiebolag. Näringsliv.
1887-03-17 "Arkitekten Eugen Thorburn har erhållit ett andra pris i täflingsritning till försäkringsbolagets ""Sweas"" nybygge. Byggnad."
1887-10-11 Herr R. M. Thorburns svar till A.W. Bergs testamente. Gåva.
1887-12-08 Grosshandlaren Robert Thorburn Uddevalla, inwaldes som ledamot för ekonomiska rätts- och statskunskap. Politik.
1888-02-11 Silferbröllop firas i dag å Kasen af konsul W:m Thorburn med maka. Familjenytt.
1888-02-22 Anmälda till handelsregistret. AB Söderberg, D. Mattsson & Comp. Rederiaktiebolaget Awena och Thorburns med Bergius & Comp.
1888-06-19 En dotter till Anna och Alban Thorburn, den 16 juni. Född.
1888-07-21 Förlofning mellan pastorn J. Hemberg, Paris och Agnes Thorburn, dotter till W:m Thorburn Kasen. Familjenytt.
1889-01-29 Rykte om delning av snickeri- och tunnfabriken. Cöster övertar snickeriet, Thorburn tunnfabriken. Industri.
1889-05-21 Pastor Johan Hemberg och fröken Agnes Thorburn, gifter sig i morrgon onsdag på Kasen. Familjenytt.
1889-09-10 Ingenjör David Thorburn låter införa elektisk ljus i den nya tunnfabriken. Energi.
1889-10-10 Om David Thorburns nya tunnfabrik.
1890-01-07 Fröken Alison Thorburn, född på Kasen år 1826, död 5 januari 1890. Död.
1890-01-09 Konsul W:m Thorburn omvald till ordförande i Curling-klubben. Förening. Idrott.
1890-03-04 Agnes M. Hemberg, född Thorburn, död den 2 mars, samma dag som hon födde en son. Född.
1890-09-09 Konsul Alban E. Thorburn har af Grossh. Robert M. Thorburn köpt tomterna och husen 235 & 236. Fastighetsaffär.
1890-10-25 En stor sortering af billiga möbler hos I. L. Thernström, vid Thorburns hus vid torget. Affär.
1890-11-27 70 år fyller stadsfullmäktiges ordförande skottskfödde konsul William Thorburn. Högtid.
1890-12-02 Konsul William Thorburn har gifvit till de fattiga 1 000 kronor inom Uddevalla disposition. Social. Gåva.
1890-12-04 Köpman William Thorburn har utnämnts till kommendör af Vasaordern. Utnämning.
1891-01-13 Rådhussalen har fått en stor spegel, en gåfva från grosshandlare Robert M. Thorburn. Gåva.
1891-05-01 E son till Anna och Alban E. Thorburn. Född.
1891-09-03 Födde en son av Lily Johnston född Thorburn och Arthur Johnston. Född.
1891-10-22 Lärarinneplats i Bäve ledig när Thorburn startar egen skola.
1891-12-03 Konsulinnan Agnes Rosa Thorburn född Jobson i Skottland har dött 47 år. Död.
1891-12-08 Gripande begravningsakt av Konsulinnan Agnes Rosa Thorburn född Jobson i Skottland. Död.
1893-12-05 Janet Thorburn född Macfie, död 37 år.
1893-12-05 Janet Thorburn född Macfie död i Rådanefors, 37 år.
1894-04-24 En velocipedklubb bildades 23 april med herr Alban Thorburn som ordförande.
1895-04-27 Arkitekten Eugen Thorburn har ritat den nya skolhusbyggnaden Gustafsberg, som skall uppföras i sten. Skola.
1895-11-28 75 år fyller konsul W:m Thorburn på Kasen. Högtid.
1895-12-14 Grosshandlaren Robert Thorburn lämnar stadsfrullmäktige efter 22 år. Politik.
1896-01-11 Konsul W:am Thorburn har valts till ordförande i Uddevallas hamnstyrelse. Utnämning.
1896-08-25 Grosshandlaren Robert M. Thorburn född på Kasen, död på Sörvik, 69 år.
1896-08-29 Grosshandlaren Robert M. Thorburns begravning på Norra kyrkogården. Död.
1897-06-22 Engelsk flagga svajar, Engelska konsulatet i Thorburns kontor med anledning av drottning Victorias jubileum.
1898-06-14 Skogsodlingens vänner har rest en Minnessten högt upp i Kapellebackarna över Robert M. Thorburn.  Hembygd.
1898-09-20 Konsul Alban E. Thorburn har af vice häradshövding N- Hedlund Lysekil, köpt lägenheten Margretelund. (Åberska trädgården). Fastighetsköp.
1898-11-29 78 år fyller konsuln William F. Thorburn.
1900-11-27 80 år fyller före detta stadsfullmäktiges ordförande konsul William Thorburn, Kasen.
1900-11-29 Uppvaktningen till konsul William Thorburn, Kasen. Jubileum.
1901-04-27 Brand i ladugård hos konsul William Thorburn på Kasen.
1901-05-21 En dotter till Anna och Alban E. Thorburn, Solhagen. Född.
1901-11-28 Fröken Mary Thorburn, Kasen död. 71 år.
1902-04-01 Henry Thorburn har köpt Katrinedal. Fastghetsaffär.
1903-01-31 Konsuln och kommendören William Franklin Thorburn, Kasen död, 82 år.
1903-03-03 Minnesord öfver William Franklin Thorburn. Död.
1903-03-10 En ovanlig högtidlig begrafning af stoftet konsul William F. Thorburn. Död.
1904-07-23 Henry Thorburn startar albumfabrik vid Torggatan. Industri.
1905-04-13 Henry Thorburn har köpt Groröd av Carl Andersson för 40 000 kr. Fastighetsaffär.
1906-10-02 Trotjänarinna hos familjen Thorburn, Anna Dorothe Andersson död efter 40 års tjänst på Kasen.
1906-11-21 Konsul Alban Thorburn har beviljats patent på sinnrika rösträkningsapparaten.
1908-02-01 Augusta Lindskog, född Tidén, död. 69 år. Dagmar Thorburns mormor.
1910-10-18 Arbetsstugan för barn i Uddevalla invigd, Alban Thorburn, Herman Sanne, V Kullgren.
1910-12-23 52 år fyller D. Thorburn, Uddevalla.
1911-02-08 Förlovade,Walter Thorburn- och Maria Kylberg. Familjenytt.
1911-05-03 Oljeslageriet vid Badön som ägs av Thorburns söner AB.
1911-05-17 Lysning mellan Walter Thorburn- och Maria Kylberg. Familjenytt.
1911-05-20 Lysning mellan Godsägaren Walter Thorburn Kasen och fröken Maria Kylberg, Skara. Familjenytt.
1911-06-07 Bröllop mellan Walter Thorburn och Maria Kyhlberg. Familjenytt.
1911-11-24 Ingeniör David Thorburn död, 53 år. Familjenytt.
1912-02-05 Robert Thorburn strandad vid Sillesund. Passagerare och besättning räddade till Marstrand. Båtar. Olycka.
1912-02-06 "Ångaren ""Robert Thorburn"" strandad och sjunken vid Sillesund utanför Marstrand. Båtar. Olycka."
1912-02-07 Den strandade Robert Thorburn. Båtar. Olycka. Bild.
1912-02-07 Robert Thorburn bärgad. På torsdagen inbogserad till Göteborg. Båtar. Olycka.
1912-02-10 "Ångaren ""Robert Thorburn"" flottagen och inbogserad till Göteborg. Båtar. Olycka."
1912-02-13 "Sjöförklaring har avgivits rörande ""Robert Thorburns"" strandning. Båtar. Olycka."
1913-03-29 Margaret James Nonnen född Thorburn, maka till framlidne direktören Edvard Nonnen död. 89 år.
1913-05-27 Auktion i konsul Charles Thorburns hus vid Villagatan försäljes fröken Hanna L.
1913-08-01 I Skredsviks kyrka vigdes civilingeniören Henry Thorburn och fröken Annie Bella Laurell. Familjenytt.
1914-04-06 52 år fyller konsul Alban Thorburn, Uddevalla. Familjenytt.
1914-07-11 Thorburns Söner AB i Uddevalla visar, ett hus av kakor (oljekakor). Bild.
1917-01-20 Sörvik sålt, säljare arkitekt Eugen Thorburn. Fastighetsaffär.
1917-02-10 Thorburns söner får tillstånd bygga till oljeslageriet samt stenhuggerifirman. Industri.
1917-04-07 55 år fyller konsuln Alban Thorburn.
1917-04-07 55 år fyller konsul  Alban E. Thorburn, Uddevalla. Familjenytt.
1917-07-25 Advokatbyrå har öppnats i Uddevalla af jur. kand e.o. Hofrättsnotarie Robert Thorburn. Juridik.
1918-07-16 Den elektriska voteringsapparat uppfunnen av konsul Alban Thorburn. Energi.
1918-07-18 Advokat Robert Thorburn erbjöd sig tillhandahålla av honom framställt kalkstensmjöl.
1918-08-13 50 år fyller fröken Rosa Thorburn.
1918-08-14 50 år fyller fröken Rosa Thorburn, Uddevalla. Familjenytt.
1918-11-29 40 år fyller dir. W.G.Thorburn i Uddevalla. Familjenytt.
1920-03-09 Drätselkammaren i Uddevalla har av Rosa -och Margareth Thorburn köpt fastigheten. Fastighetsaffär.
1920-03-23 50 år fyller godsägare Walter Thorburn Kasen. Familjenytt.
1920-03-23 50 år fyller brukspatron Walter Thorburn på Kasen.
1920-06-14 45 år fyller ingenjör Henry Thorburn, Uddevalla. Familjenytt.
1920-11-17 Ingeniör Henry Thorburn har sålt sin fastighet Trädgårdsgatan 8 till korgmakaren K.O. Karlsson. Fastighetsaffär.
1921-01-31 "Systrarna Rosa och Margaret Thorburns, ""Villa Skanskullen"" ödelagd av häftig brand."
1921-01-31 Eldsvåda i Uddevalla. Fröknarna Thorburns villa Skanskullen ödelagd. Brand.
1922-01-23 Maskinisten på ångaren Robert Thorburn, funnen död i Lysekil, Ernst Petterson.Död.
1922-04-03 60 år fyller konsuln Alban E.Thorburn.
1922-04-07 60 år fyller en af Uddevallas mest verksamma män, konsul Alban E. Thorburn. Familjenytt.
1922-05-02 Dir William G. Thorburn som av hr Em. Magnusson o.h.h. köpt  tomt nr 3. Fastighetsaffär.
1922-09-23 Världsomseglaren löjtnant Thorburn hemma i Uddevalla igen. Hobby.
1922-10-02 "S.S. Vikens fest för ""Fidras"" sekond. Löjtnant Thorburn hyllas vid mottagningsfesten; kallas till hedersledamot. Nöjen."
1922-12-23 Ytterligare två Uddevalla-debutanter: Uno Thorburn. Med Fidra på världsomsegling. Båtar.
1923-01-30 50 år fyller stadsmaskinisten Gustaf Wessberg. Han var  anställd hos Thorburn.
1923-03-21 Sv. Handelsbankens kontorsstyrelse i U-a. dir. W G Thorburn, grossh. L Hansson, v konsul S Sanne och bankdir.Axel Lange.
1923-05-14 50 år fyller konsul Charles Thorburn. Bild.
1923-05-15 50 år fyller i dag direktören konsuln Charles Thorburn.
1923-07-30 Släkten Thorburn firar 100-årsjubileum. Jubileum.
1923-07-30 Märkligt släktmöte i Uddevalla. Familjen Thorburn, 100 år sedan de kom till Kasen, Uddevalla.
1923-09-14 I konsul Alb. Thorburns gård vid Kungstorget här i staden förrättades auktion lördag den 15. Annons.
1924-01-04 Länstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län har utsett till bilbesiktningen i Bohuslän bl.a. Henry F. Thorburn.
1924-01-07 På grund av de svåra isförhållandena, inställda turer, med ångare Bohus- Rob. Thorburn- Valborg- Byfjorden- Borgila. Annons.
1924-06-28 Köpmannakurserna i Uddevalla. Porträtt av Alban E Thorburn.
1924-10-31 En förstklassig damfrisering kommer 1 nov. att öppnas i konsul Thorburns fastighet vid Kungstorget av Gerda Stade, Uddevalla.
1925-01-27 Lagfart; Byte av tomt, Thorburns Söner AB varigenom bolaget förvärvade det område. Fastighetsaffär.
1925-02-16 Då pansarkryssaren Fylgia paserade linjen. Resebrev från kapten Uno Thorburn. Berättelse.
1925-02-24 Den elektriska voteringsmaskinen. Skall konsul Alban Thorburns uppfinning antaga.
1925-03-13 En dotter, Elsa och Robert Thorburn. Född.
1925-03-23 55 år fyller godsägare Walter Thorburn, Kasen. Familjenytt.
1925-03-23 55 år fyller godsägaren Walter Thorburn, Kasen.
1925-05-13 50 år fyller civilingenjör Henry F. Thorburn.
1925-06-12 50 år fyller ingenjör Henry F. Thorburn, Uddevalla. Bild.
1925-06-13 50 år fyller Civilingeniör Henry F. Thorburn. Bild.
1925-08-01 65 år fyller arkitekten Eugen Thorburn.
1925-12-28 Thorburns i Uddevalla firar 100-årsminnet av affärens grundande.
1925-12-29 Firman Thorburn i Uddevalla 100 år. Jubileum.
1926-05-15 Hamnfrågan, Charles Thorburn uttalar sig. Hamn.
1926-06-11 Doktor Torgil Thorburn firar imorgon sitt bröllop på Solhagen. Familjenytt.
1927-04-07 65 år fyller konsul Alban E. Thorburn, Uddevalla. Familjenytt. Bild.
1927-09-14 "Sjöförhöret om ång. ""Tryggve"". Konsul Thorburn fritar sig och rederiet från allt ansvar. Båtar. Olycka."
1928-03-31 Dragsmarks klosterkyrka. Av arkitekt Eugen Thorburn. Kyrka.
1928-06-28 Uddevallautställningen: Konsul Alban Thorburn utställer en automatisk rösträkning.
1928-07-16 Konsul Alban Thorburn provar en bil från bilismens barndom, uddevallautställning.
1928-07-28 Fastighetsaffär: Stationsmästare C. H. Norén sålt villa nr 2 i kv Thorburn.
1928-09-20 Förlovning mellan herr David Thorburn och fröken Elsa Grönhagen, Uddevalla. Familjenytt.
1928-10-18 Dragsmarks kloster, av Eugen Thorburn. Kyrkan.
1928-11-23 50 år fyller direktör W.G. Thorburn, Uddevalla. Bild.
1928-11-24 50 år fyller direktören W.G. Thorburn.
1929-01-04 Förlovade, underlöjtnanten vid Kungliga Bohuslän Regemente Arne Thorburn och Margareta Lilliehöök.
1930-03-21 60 år fyller godsägaren Walter Thorburn Kasen, Uddevalla. Bild.
1930-03-22 60 år fyller godsägaren Walter Thorburn. Familjenytt.
1930-03-22 60 år fyller godsägaren Walter Thorburn, Kasen.
1930-05-27 Studenter i Uddevalla, bild m bl a Agnes Thorburn. Skola.
1930-06-11 55 år fyller ingeniör Henry F. Thorburn Uddevalla.
1930-06-12 55 år fyller Ingenjören och bilbesiktningsmannen Henry F.Thorburn.
1930-12-19 75 år fyller handlaren Edvard Andersson, speceriaffär i Thorburnska huset vid torget.
1932-03-03 Thorburns Söners AB:s oljeslageri på Badö. Industri. Bild.
1932-04-07 70 år fyller Alban E. Thorburn Solhagen, Uddevalla. Bild.
1932-04-07 70 år fyller Konsul Alban E. Thorburn på Solhagen vid Byfjordens strand. Bild.
1932-04-28 Löjtnant Thorburn blev svårt skakad vid värjfäktning.
1932-11-12 Förskingring av 60 000 kr av uddevallaadvokat Thorburn anhållen. Polis.
1932-11-15 Advokat Robert Thorburn häktad för förskingring.
1932-11-28 Advokat Thorburns förskingringar. Två polisrapporter framlagda igår.
1932-12-05 Sjätte Thorburn-rapporten utreder arvs- och konkursaffärer.
1932-12-12 Thorburn, Robert, advokat förskingrade.
1932-12-13 Thorburn åtalas även för bedrägeri i konkurs
1932-12-20 Adv Thorburn - 3 år 2 mån straffarbete. Ett 70-tal olika brott.
1933-05-12 60 år fyller konsul Charles Thorburn, Uddevalla. Bild.
1933-05-13 60 år fyller konsuln Charles Thorburn.
1933-07-26 Storbröllop på Morlanda, Gerd Sanne. och Bertil Thorburn. Familjenytt.
1933-07-27 Ståtlligt kyrkbröllop i Morlanda kyrka. Brudparet Gerd och Bertil Thorburn. Bild.
1933-08-30 50 år fyller fröken Margret Thorburn, Skanskullen.
1933-11-29 Konsul Alban E. Thorburn död, 71 år. Bild.
1933-11-30 Alban Edward Thorburn, död. 73 år.
1934-09-04 Konsul W.G. Thorburn, rådman efter Axel Zetherstöm, som avgår.
1934-10-11 Telefontekningen USA ingenjör Ralf Thorburn berättar om sina rön.Telefon. Bild.
1934-11-09 Hedersamt uppdrag för Uddevallabo för organisation av  krigsskolan, Löjtnant Arne Thorburn. Skola. Bild.
1934-12-06 Kasen byter ägare, Walter Thorburn säljer till greve Erik G:son Lewenhaupt. Fastighetsaffär.
1935-01-25 65 år fyller godsägaren Walter Thorburn.
1935-02-23 Auktion på Kasens egendom p.g.a. försälning. W. Thorburn. Fastighetsaffär.
1935-03-22 65 år fyller f. godsägaren Walter Thorburn, Uddevalla. Bild.
1935-03-23 65 år fyller godsägaren Walter Thorburn.
1935-04-08 Kasen och familjen Thorburn. Berättelse. Bild.
1935-06-12 60 år fyller ingenjör Henry F. Thorburn, Uddevalla. Bild.
1935-06-13 60 år fyller civilingenjör Henry F.Thorburn. Bild.
1935-07-16 Tunnfabriksmål inför rätten, utslag i målet mot konsul Thorburn 19 augusti. Polis. Industri.
1935-09-20 Bohuslän har haft god turistsäsong. Konsul Thorburn konnstatera att resande frekvensen varit större i år. Bild.
1935-12-30 Patron Thorburn avgår från ordförandeposten i Bäve. Avgår. Bild.
1936-05-05 Allt väl! Löjtnant Arne Thorburn, Uddevalla, som varit i Abessinien, telegraferar hem från Djibouti. Krig.
1936-06-02 Löjtnant Arne Thorburn med fru åter hemma från Abessinien. Ger en dramatisk skildring av kriget.
1936-06-02 Kan Mussolini fullfölja Negus påbörjade civilisering av Ethiopiens land? Löjtnant Arne Thorburn i intervju. Krig. Bild.
1937-02-10 Fru Iris Thorburn, maka till jur.kand. Alvar Thorburn Göteborg, död.
1937-04-19 Thorburns gamla magasin på Badö rivs. Rivning. Bild.
1937-06-26 Imponerande silobyggnader uppföres på Badö. Thorburnska oljeslageriet utvidgar. Industri.
1937-07-03 Ett förnämligt porträtt av konsul William F. Thorburn på Kasen. Konstverk av G. Hägg. Bild.
1937-07-21 Bilbesiktningsmannen och civilingenjören Henry F. Thorburn talar om besiktning av äldre fordon.
1937-09-04 Två nyanläggningar i hamnen. Thorburns Söners Oljeslageris silo och Sannes Söners stora krossverk. Bild.
1937-11-17 Minneshögtid hos stadsfullmäktige. Två nya porträtt i stadsfullmäktigesalen. Konsul W:m Thorburn och grosshandl. Rob. Thorburn.
1937-11-17 Oljemålningar på William och Robert Thorburn skänktes till stadsfullmäktige av Thorburnska familjerna.
1937-12-18 Porträttgåva till magistraten. Uddevalla borgmästaren Agrell i olja, skänkt av släkten Thorburn. Gåva.
1938-05-13 Önskelista av redare i Uddevalla. Födelsedagsintervju med konsul Charles Thorburn. Bild.
1938-05-14 65 år fyller konsul Charles Thorburn. Familjenytt. Bild.
1938-05-14 65 år fyller konsuln Charles Thorburn, Uddevalla.
1938-08-13 70 år fyller fröken Rosa Robina Thorburn Uddevalla.
1938-11-01 Uddevalla museum har som gåvor mottagit von Brauns stillettkäpp samt Alban Thorburns höghjulscykel. Gåva.
1938-11-25 60 år fyller konsuln William Graham Thorburn född på Kasen, yngste son till grosshandlaren William Thorburn.
1938-11-25 60 år fyller konsul W.G. Thorburn, Uddevalla. Bild.
1939-10-05 Gerd Thorburn, född Sanne, maka till Bertil Thorburn. Död.
1939-10-05 Fru Gerd Thorburn född Sanne död, 32 år. Familjenytt.
1939-11-25 Bilbesiktningsmannen civ.ing. Henry Thorburn får ej kvarstå.
1939-12-28 Änkefru Anna Thorburn född Lindskog, Solhagen  Uddevalla död, 73 år. Familjenytt.
1939-12-28 Fru Anna Thorburn, född Lindskog. (mor till Dagmar Thorburn). Död.
1940-03-23 70 år fyller f. godsägaren Walter Thorburn, Uddevalla. Bild.
1940-03-23 70 år fyller godsägaren Walter Thorburn, brukare av Kasens egendom Uddevalla.
1940-06-06 "60 år fyller  befälhavaren på Uddevallaångaren ""Robert Thorburn"" sjökapten John Emil Olsson. Familjenytt."
1940-06-12 65 år fyller bilbesiktningsmannen, civilingenjören Henry F. Thorburn.
1941-01-27 80 år fyller Vivi Thorburn född Palm, maka till framlidne civilingenjören D.Thorburn.
1941-04-30 50 år fyller kommendörkaptenen Uno Thorburn, Karlshamn. Bördig från Uddevalla.
1942-06-10 Parken vid Thorburnska stenen i Kapelle håller på att spolieras. Stan säljer tomt.
1943-05-14 70 år fyller konsul Charles D. Thorburn, han är född på Kasen i Uddevalla.
1943-08-12 75 år fyller fröken Rosa Thorburn, Skanskullen, född på Kasen.
1943-08-30 60 år fyller fröken Margaret Thorburn, Skanskullen, född på Kasen.
1945-06-12 70 år fyller civilingenjör Henry Thorburn.
1946-01-26 Kung Oscar i Uddevalla hamn 1895. Fru Vivi Thorburn berättar gamla minnen.
1946-01-26 När Björnstierne Björnsson tog ordet teg församlingen. Vivi Thorburn berättar gamla minnen. Berättelse.
1946-07-08 Skolkökslärarinnan i kooperativa förbundet fru Mary Thorburn-Eriksson Saltsjöbaden, död. 34 år.
1946-09-03 Skolmåltid även i flickskolan. Ruth Thorburn efterträdes av fröken Rudström. Mat.
1946-10-10 Lagfart för Uddevalla stad på Groröd 1.11 och 1.27 köpt av Ing. Henry Thorburn o h h . Fastighetsaffär.
1946-12-21 """Chefsskifte"". Direktör Carles Thorburn efterträdes av dir. Thomas Thorburn. Avgår."
1947-01-23 Louise Thorburn, född Bååth. Död.
1947-02-03 F. kontorschefen Ivar Nyman, död. 85 år. Anställd hos Thorburn & Söner under. 53 år.
1947-07-07 Släktmöte med Thorburn-Macfieska släktföreningen på Bohusgården. Bild.
1947-11-15 Civilingenjören Henry F. Thorburn död, 72 år.
1947-11-17 Henry F. Thorburn, död. 72 år.
1948-05-15 75 år fyller direktör Charles D. Thorburn.
1948-08-13 80 år fyller Rosa Thorburn, byggde skolhus åt Kasens ungdom, startade söndagsskolan. Kyrka.
1948-11-25 70 år fyller Konsul William G. Thorburn.
1949-07-08 F. Godsägaren Walter Thorburn död. 79 år.
1949-10-17 Konsul Charles Thorburn död. 76 år.
1949-10-17 Charles David Thorburn, död 15 okt 1949. Annons. Berättelse.
1949-10-21 Stoftet efter Konsul Charles Thorburn. Död.
1949-10-26 Fru Elsa Thorburn maka till Disponent David Thorburn, Solhagen, död. 58 år.
1949-10-26 Engelska veckan i Uddevalla 24-28 okt 1949, studieverksamhet - Ruth Thorburn.
1949-10-27 Elsa Thorburn, Solhagen Uddevalla, död 58 år gammal, maka till Disp David Thorburn.
1950-06-03 Speditionsfirman AB Charles Thorburn & comp. har övergått i nya händer. Industri.
1951-05-23 Systrarna Rosa och Margaret Thorburn har skänkt Villa Skanskullen till Uddevalla församling. Gåva.
1951-08-17 Fröken Margaret Thorburn Villa Skanskullen, dotter till Konsul W. F. Thorburn, 68 år. Död.
1951-08-23 Bild på Villa Skanskullen ( före detta Thorburnska villan) kan bli söndagsskola eller möteslokal.
1951-10-02 Barnhemmet för flickor startade 1 dec. 1884, upphör 1 juli 1952. Grundare E. Lange och R. Thorburn.
1951-10-12 Uddevalla församling fick villa Skanskullen och 75 000 kr. efter systrarna Thorburn. Gåva.
1951-11-27 "William Thorburn bördig från Skottland, köpte Kasen 1823 för ""en tunna guld"" 16.666 riksdaler bankosedlar."
1951-11-27 Bilder på bröderna Thorburn, berättelse av Alban Olsson.
1953-01-09 Skogsodlingens vänner reste år 1898 en stor sten i Kapelle-backarna, minne åt Robert Thorburn. Staty.
1953-01-24 Alban Thorburn cyklade till Milano 1889. Idrott. Bild.
1953-11-25 75 år fyller konsul W: G. Thorburn, Kärraudde.
1954-08-07 60 år den 8 mars, disponent David Thorburn. Bild.
1954-11-12 Om den Thorburnska falska hällristningen på Kasen. Kulturminne.
1956-01-20 75 år fyller fru Sigrid Thorburn, Kärraudde. Högtid. Bild.
1956-05-31 65 år fyller Anniebella Thorburn, S:t Mikaelsgatan 3.
1958-05-17 Konsul William G. Thorburn född på Kasen, död. 80 år.
1958-05-24 Konsul W.G.Thorburns griftefärd. Död.
1958-06-02 Ny ordförande i Kullgrens Enka efter framlidne William Thorburn utsågs hans son Bertil Thorburn. Utnämning.
1959-09-26 75 år fyller förre vaktmästaren Albert Rudolf Jacobsson, har varit anställd hos både Cöster och Thorburn.
1959-10-01 Jeanna Oterdahl föredrag på Bleket. Dagmar Thorburn. Bild.
1961-01-20 80 år fyller fru Sigrid Thorburn Kärraudde, maka till William G. Thorburn. Bild.
1961-05-20 60 år fyller småskollärarinnan Dagmar Thorburn.
1961-07-01 Tomas Thorburn blir professor.
1963-04-16 50 år fyller professorn Thomas Thorburn, Tumba, född i Uddevalla. Bild.
1964-02-06 Uddevalla och turismen. Direktör Bertil Thorburn ger sin syn på turistfrågorna i Uddevalla.
1964-08-07 70 år fyller konsuln David Thorburn, Uddevalla. Bild.
1969-07-19 Thorburns Söners AB och Th Carlsson & Söner går samman.
1971-01-22 90 år fyller fru Sigrid Thorburn, maka till framlidne direktör William G. Thorburn.
1972-06-14 Professor Thorburn ger utlåtande om Sund Terminalen avgörande för Uddevalla hamn.
1973-03-24 65 år fyller aktuarie Ronald David Thorburn Kämpegatan 43. Bild.
1974-06-18 Danska flottan saluterade avgående uddevallakonsuln David Thorburn. Avgår. Bild.
1974-07-09 Släktträff för skotteättlingarna Thorburn-Macfies. Kultur. Bild.
1974-07-09 Föreningen Thorburn - Macfies släktträff.
1974-09-25 Bestämde sig under bilfärden för mordet på David Thorburn. Polis.
1974-09-26 Känd uddevallabo, David Thorburn 80 år, mördad och misshandlad i sin säng. Polis. Död.
1974-09-27 Mordet på David Thorburn uppklarat. Annhållne bröt samman. Polis. Bild.
1974-09-27 Disponenten David Thorburn, död. 80 år.
1974-10-02 38-åringen häktades för mordet på David Thorburn. Polis.
1975-01-21 "Överst på Kapellebacken står på en jordkulle, ""bautastenen"" minne från grosshandlare Robert Thorburn."
1975-02-28 Sluten psykiatrisk vård för mordet på D. Thorburn, Uddevalla. Polis.
1977-01-15 Släktföreningen Thorburn-Macfie ska träffas på Lyckorna.
1978-07-05 Dagmar Thorburn berättar om smultronställen i Uddevalla. Berättelse.
1978-10-11 Systrarna Thorburns uppväxt en idyll. Dagmar berättar om kvinnokampen.
1979-07-12 De fantastiska Thorburns, av Tage Berglund.
1981-02-18 Förskingrade 300 000 kr av Uddevallaföretaget Charles Thorburn & Co. Och stack till USA. Polis.
1981-09-10 Om Eugen Thorburn, professor Tord Ganelius berättar om en märklig man. Historia.
1982-08-11 75 år fyller Dirktör Bertil William Thorburn Morlanda säteri Ellös. Bild.
1984-04-07 Förre kommendörkaptenen Uno Thorburn, Uddevalla, död, 92 år. Minnesord.
1985-09-26 Bild från besiktningsmannen Henry Thorburn tid. 1939.
1985-10-21 Grosshandlare William Thorburn hänfördes över Kasens herrgård. Kulturminne. Varv. Byggnad.
1986-04-30 Representanter för släktföreningen Thorburn-Macfie kom till Thorburnaftonen på Bohusläns museum. Hembygd. Bild.
1989-10-31 Dagmar Thorburn, en skolfröken och riktig dam. Av Britt Bengtsson.
1989-11-14 Thorburn fick Kasen att blomstra. Vandring med Gunnar Klasson. Av Kjell Edman. Hembygd.
1991-12-19 Dagmar Thorburns curlingminnen vid Svenska Curlingförbundets 75-årsjubileum. Idrott. Bild.
1992-08-07 Solhagen skall rivas enligt insändare. Uppmaning, Thorburnska huset. Byggnad.
1992-09-03 Solhagen, den gamla Thorburnska familjevillan en saga all, huset skall eldas upp. Brand
1993-02-26 Helga Thorburn död. Maka till Ronald Thorburn.
1995-07-25 Dagmar Thorburn, död. Skollärare, kyrkvärd, hembygdsentusiast.
1995-09-13 Hemslöjdsföreningens hus vid Jörgens gränd. Henry Thorburn. Kulturbyggnad.
1996-07-09 Bertil Thorburn död.  

5 kommentarer:

 1. Det var en diger lista. Driftig släkt👍

  SvaraRadera
 2. Dagmar Thorbjörn, min först lärarinna i Uddevalla.

  SvaraRadera
 3. Dessa invandrare

  SvaraRadera
 4. Fantastiskt intressant läsning. Tack Gunnar

  SvaraRadera
 5. Fin läsning.
  Jag minns att det bodde en medelålders man på Timmerbergsvägen 3, som hette Thorburn.
  Alla talade om honom som en mycket udda och osocial man.
  Vi barn blev väldigt rädda, de gånger vi såg honom.

  SvaraRadera