2014-12-08

Mer om Svensksundstenen


Insänt av Kaj Sandberg:

"Hej Gunnar!

Bra att en kopia av plåten på stenen kommit på plats. Den gamla Backamosoffan som stod framför stenen lär väl aldrig återfinnas, tyvärr.

Svensksundstenen flyttades från Backamo på 1910-talet. Den placerades då vid åsen mot Bäveån, på nuvarande ridhusets plats. Bifogad bild visar stenen på dess gamla plats.

Framför stenen syns ett gäng kaffedrickande underbefäl (andre man från vänster är Einar Fägersten och bakom honom min far Emil Sandberg). På den tiden bodde underbefälen i kasernerna. Då var först avsikten att bygga marketenteriet norr om kanslihuset (på stenens nuvarande plats).

Marketenteriet, med virke från Backamo, blev ju rest 1918 i norra änden av kaserngården. Marketenteriet revs på 1960-talet för att ge plats åt "UFO-byggnaden", som kom att innehålla matsalar, marketenteri, mässar m.m.

Med vänliga hälsningar

Kaj  //

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar